top of page

Rhwymedigaeth

Dyled sy’n ddyledus gan gwmni i gwmni neu berson arall.

Rhwymedigaeth

bottom of page