top of page

Rhwymedigaethau anghyfredol

Dyledion sy’n ddyledus o fewn > 12 mis, benthyciadau banc a morgeisi fel arfer. Gelwir y rhain yn rhwymedigaethau tymor hir.

Rhwymedigaethau anghyfredol

bottom of page