top of page

Segmentu’r farchnad

Dyma’r broses rydych chi’n ei defnyddio i rannu eich marchnad defnyddwyr neu fusnes eang yn grwpiau sy’n seiliedig ar nodweddion cyffredin.

Segmentu’r farchnad

bottom of page