top of page

Trosoledd ariannol

Mae trosoledd ariannol yn cyfeirio’n benodol at fusnes sy’n ysgwyddo dyled i brynu asedau. Mae’r busnes yn disgwyl i’r asedau gynhyrchu elw sy’n fwy na chost yr arian a fenthyciwyd.

Trosoledd ariannol

bottom of page