top of page

Tyniant

Tyniant yw cynnydd cwmni sy’n dechrau/yn ehangu, a’r momentwm y mae’n ei ennill wrth i’r busnes dyfu. Cyfeirir at hyn fel arfer yn nhermau gwerthiant a chyfran y farchnad.

Tyniant

bottom of page