top of page

Ychwanegiad

Ychwanegiad yw’r swm a ddefnyddir i gynyddu cost cynnyrch er mwyn cael y pris gwerthu. I ddefnyddio’r enghraifft flaenorol, mae ychwanegiad o £20 ar yr £80 yn rhoi pris o £100. Fel canran, mae hyn yn golygu mai’r ychwanegiad yw £20/£80 = 25%

Ychwanegiad

bottom of page