top of page
Background

Gorddrafft

Y MANTEISION A'R ANFANTEISION: GORDDRAFFT

Ffurf tymor byr o ddyled i helpu i dalu costau cynhyrchu gwerthiannau, cyn derbyn taliad am y gwerthiannau hynny. Fel arfer wrth werthu ar gredyd masnach. Fe'i defnyddir fel arfer i helpu i dalu costau cynhyrchu uniongyrchol (cynhwysion, cyflogau, pecynnu ac ati) yn ogystal â chostau sefydlog (rhent, cyfraddau, yswiriant ac ati).

Cytunir yn gyffredinol gan fanciau am gyfnodau 12 mis yn amodol ar adolygiad blynyddol, i gwmpasu'r copaon a'r cafnau yng nghylch llif arian busnes, ond gellir eu trefnu ar gyfer cyfnodau unwaith ac am byth, llawer byrrach ar gyfer gofynion mwy penodol.

MANTEISION

ANFANTEISION

Working Capital Icons-02.png

Trefniant tymor byr

Working Capital Icons-03.png

Dim ond pan fydd y gorddrafft yn cael ei ddefnyddio y telir llog

Working Capital Icons-04.png

Hyblyg iawn

Working Capital Icons-01.png

Ffioedd am dymor o 12 mis hyd yn oed os mai dim ond am hanner y cyfnod hwnnw y defnyddiwyd y cyfleuster

Working Capital Icons-08.png

Ffi adnewyddu flynyddol

Working Capital Icons-05.png

Angen disgyblaeth i osgoi'r demtasiwn o ddefnyddio at ddibenion anghywir

bottom of page