top of page
Search

Beth yw Gweithlu Bwyd Cymru?

Mae Gweithlu Bwyd Cymru yn ymgyrch a gyflenwir gan Sgiliau Bwyd Cymru (Lantra) ar ran Bwyd a Diod Cymru (Llywodraeth Cymru).


Gan arddangos pa mor foddhaus ac amrywiol y gall gyrfa yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru fod, nod yr ymgyrch hon yw i roi ffocws ar rolau sydd yn helpu i fwydo’r genedl. O gyfrannu ar draws y gadwyn gyflenwi a chynhyrchu bwyd i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynnyrch rhyngwladol newydd ac arloesol, mae gan bob rôl ei ran yn y siwrne bwysig o gynhwysion i gynnyrch terfynol.


I ddysgu mwy ac i gymryd rhan, cysylltwch â thîm Gweithlu Bwyd Cymru drwy: wales@lantra.co.uk


2 views0 comments

Comments


bottom of page