top of page
Search

Cynllun Gwella Platfform Digidol

Updated: Aug 26, 2022

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio cynllun newydd mewn ymateb i’r cyfnod heriol diweddar pan amlygwyd yr angen i weithio gyda busnesau i ddatblygu eu platfform digidol.


Bydd y prosiect yn cynnig cyfle i hyd at 65 o fusnesau lletygarwch a chynhyrchwyr bwyd a diod i fanteisio ar gefnogaeth arbenigol i wella eu platfform digidol dros gyfnod o flwyddyn. Byddwn yn cydweithio gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau er mwyn adnabod anghenion digidol penodol busnes, ac yna’n cynnig sesiynau hyfforddiant a mentora i ddiwallu’r anghenion hynny.


Bydd yr hyfforddiant yn cael ei deilwra yn benodol i anghenion busnesau sy’n rhan o’r cynllun, a gall gynnwys ystod eang o gyrsiau digidol, er enghraifft:


  • Creu strategaeth marchnata ddigidol

  • Creu neu uwchraddio cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a'i ddefnyddio'n effeithiol

  • Gwella gwefannau a chreu cynnwys deniadol

  • Dadansoddi a defnyddio data digidol yn effeithiol i gryfhau’r busnes

  • Hysbysebu’n ddigidol

  • Diogelwch digidol a GDPR

  • Creu fideos deniadol i’w defnyddio i farchnata

  • Creu neu uwchraddio llwyfan prynu/gwerthu ar-lein

  • Gwella sgiliau digidol cyffredinol

  • Cymorth i wella’r ddarpariaeth Gymraeg a chreu ‘Naws am Le’ yn ddigidol


Fel rhan o’r cynllun bydd Cyngor Gwynedd yn cydweithio gyda phrosiectau Arloesi Gwynedd Wledig i hybu cydweithio rhwng busnesau lletygarwch a chynhyrchwyr a darparwyr bwyd lleol, ac i gryfhau’r gadwyn gyflenwi. Byddwn hefyd yn annog busnesau i ddefnyddio iaith a diwylliant cyfoethog yr ardal i ddenu cynulleidfaoedd ehangach.


Bydd y cynllun yn rhedeg tan fis Mehefin 2023. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Siwan Evans ar 01286 679394 neu drwy e-bostio PlatfformDigidol@gwynedd.llyw.cymru


Am ragor o wybodaeth, ewch i'w gwefan YMA.

8 views0 comments

Commentaires


bottom of page