top of page

Sarah Lewis:

Lantra

Mae Sarah wedi gweithio i Lantra ers 2005 ac wedi rheoli amrywiaeth o brosiectau a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar draws y gadwyn cyflenwi bwyd. Ar hyn o bryd, Sarah yw rheolwr prosiect Sgiliau Bwyd Cymru, sy’n cefnogi busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod i gael y sgiliau iawn ar gyfer eu gweithwyr.

bottom of page