top of page

Anja Evans:

Gweinyddwr Prosiect

Mae Anja yn archwilydd mewnol cymwysedig sy’n sicrhau bod gwaith y Clwstwr SSU yn dilyn gweithdrefnau QMS BIC Innovation. Mae Anja hefyd yn darparu cymorth gweinyddol i dîm y Clwstwr.

Cafodd Anja brofiad mewn swyddi gweinyddol amrywiol mewn sectorau fel bancio, cyfrifeg a pheirianneg cyn ei swydd gyda BIC. Ers dechrau gyda BIC yn 2017 mae hi wedi bod yn darparu cefnogaeth weinyddol, yn gwneud trefniadau teithio ac yn helpu gyda threfnu digwyddiadau ar gyfer nifer o brosiectau, gan gynnwys y Clwstwr Allforio, Tyfu Cymru gan Lantra, FoodWorks South West, NutriWales, Innovate UK Edge a’r Rhaglen Datblygu Masnach.

bottom of page