top of page

John Taylerson:

Rheolwr Rhaglen

Fel cyn rheolwr gyfarwyddwr busnesau bwyd, a dechrau sawl un ei hun, mae gan John brofiad uniongyrchol o redeg ac uwchraddio busnesau bwyd. Yn ogystal â'r Clwstwr mae John hefyd yn gweithio ar y Rhaglen Barod am Fuddsoddiad, yn helpu busnesau i drawsnewid eu harian.

Astudiodd John amaethyddiaeth yn y coleg ond yna aeth ymlaen i wneud gradd marchnata ôl-raddedig, a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes gyda phwyslais ar gyllid corfforaethol uwch, E-fasnach ac economeg. Mae John yn Farchnatwr Siartredig, yn Gymrawd o’r Sefydliad Marchnata Siartredig yn ogystal â chael hyfforddiant HACCP a Diogelwch Bwyd Lefel Tri.

bottom of page