top of page

Kevin Young:

Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol

Mae Kevin yn gyfrifydd ACMA cymwysedig sy'n awyddus i helpu busnesau i ddiffinio cynllun strategol clir ar gyfer y dyfodol trwy wella eu hymwybyddiaeth ariannol a'u defnydd o wybodaeth reoli amserol.

Mae Kevin wedi dal nifer o uwch swyddi cyllid yn y sectorau bwyd a diod a gofal iechyd, o fusnesau teuluol sy’n tyfu i sefydliadau byd-eang, sydd wedi rhoi profiad uniongyrchol i Kevin o’r heriau a wynebir gan fusnesau sy’n tyfu.

bottom of page