top of page

Linda Grant:

Cyfarwyddwr Prosiect

Mae Linda yn gweithio gyda tim Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy i gefnogi busnesau bwyd a diod o Gymru i gyflawni eu huchelgeisiau ar raddfa fawr. Mae Linda hefyd yn arwain sawl prosiect bwyd a ariennir gan Ewrop yn ogystal â gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar y rhaglenni allforio bwyd.

Yn aelod o'r Sefydliad Marchnata Siartredig, mae gyrfa Linda mewn gwasanaethau proffesiynol yn rhychwantu bron i 30 mlynedd, gan gynnwys uwch-rôlau marchnata yn KPMG cyn ymuno â BIC Innovation yn 2012. Mae ei gwaith yn BIC Innovation wedi cynnwys prosiectau marchnata strategol gydag ystod amrywiol o gleientiaid, ac ers 2014, mae Linda wedi gweithio'n bennaf ar brosiectau yn y sector bwyd a diod.

bottom of page