top of page

Andrew Martin:

AMRC Cymru

Mae gan Andrew dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu atebion sy’n cael eu harwain gan fusnes a datblygu partneriaethau strategol i sbarduno twf economaidd yng Nghymru. Mae’n arwain ar ddefnyddio technoleg newydd yn AMRC i sbarduno mwy o gynhyrchiant ar yr un pryd â gyrru diwydiant sero net yn ei flaen. Mae Andrew yn frwd dros dwf economaidd sy’n cael ei arwain gan fusnes drwy fabwysiadu technoleg newydd ond hefyd datblygu talent i gyflawni’r nod hwn.

bottom of page