top of page

Rhodri Evans:

Banc Datblygu Cymru

Mae Rhodri Evans yn Ddirprwy Reolwr Cronfa gyda Banc Datblygu Cymru, yn gweithio fel rhan o’r tîm Buddsoddiadau Newydd. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o gyflawni buddsoddiad dyled ac ecwiti ar draws sectorau a maint busnesau amrywiol, mae Rhodri wedi gweithio gyda nifer o fusnesau gweithgynhyrchu bwyd ledled Cymru i gyflawni eu cynlluniau twf.

bottom of page