top of page

Andrew Macpherson:

Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol

Mae Andrew yn Gyfrifydd Siartredig sy’n awyddus i helpu busnesau i wella eu hymwybyddiaeth ariannol a defnyddio gwybodaeth reoli i wneud penderfyniadau gwell. Mae Andrew ar hyn o bryd yn cefnogi'r grwp, Bridging The Gap ac wedi bod yn allweddol yn creu'r fideos 'Finance Insight'.

Mae gan Andrew dros 22 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o uwch rolau mewn partneriaeth busnes cyllid a rheoli costau o fewn Grŵp Bancio Lloyds (LBG) a Banc TSB, gyda chymysgedd o gyfrifoldebau arwain tîm a gweithredu prosiectau. Ymunodd Andrew â'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy o Peter’s Foods lle’r oedd yn Rheolwr Cyllid.

bottom of page