top of page

Henna Amir:

Dadansoddwr Cyllid

Henna yw Dadansoddwr Cyllid y Clwstwr sy’n cefnogi tîm rheoli’r Clwstwr gyda dadansoddi a dehongli tueddiadau data cymhleth yn ymwneud â chyllid a dulliau ariannu amgen.

Astudiodd Henna economeg ym Mhrifysgol De Cymru, ac ers hynny mae wedi gweithio mewn gorsaf bŵer yn rheoli allyriadau carbon y portffolio. Gellir gweithredu'r cefndir hwn mewn ynni a chyllid yn awr wrth ymdrin â chanolfannau ariannol a bwyd-amaeth rhyngwladol i ddadansoddi tueddiadau sy'n dod i'r amlwg, yn enwedig o ran buddsoddiad cynaliadwy/effaith.

bottom of page