top of page

Jake Tregoning:

Cynorthwy-ydd Marchnata a Digwyddiadau

Fel y Cynorthwyydd Marchnata Cyfathrebu a Digwyddiadau, mae Jake yn cefnogi gyda phob agwedd ar gyfathrebu ac mae'n greadigol y tîm. O'r cyfryngau cymdeithasol a chreu gwefannau hyd at ddylunio graffig a digwyddiadau, nid yw Jake byth yn bell o'i MacBook!

Cyn symud o Gernyw i Gaerdydd, bu Jake yn gweithio i Siambr Fasnach Cernyw fel eu Swyddog Gweithredol Marchnata. Cyn ei gyfnod yn y Siambr, bu Jake yn gweithio i gwmni teuluol Healeys Cyder Farm, yn gweithio ar draws marchnata a digwyddiadau, gweithrediadau manwerthu a gwerthu. Mae profiad cyfun Jake ar draws y Diwydiant Bwyd a Diod a hefyd o weithio mewn busnes, yn gweddi’n berffaith i gefnogi ar y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy.

bottom of page