top of page

Joan Edwards:

Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol

Mae Joan yn gyfrifydd cymwysedig sy'n helpu perchnogion busnes i ddeall eu systemau ariannol a'r wybodaeth bwysig sydd ynddynt. Mae Joan hefyd yn helpu cwmnïau i ddod o hyd i fuddsoddiad trwy grantiau, sefydliadau ariannol, neu ecwiti preifat. Mae Joan yn arwain Rhaglen Cyfarwyddwyr Anweithredol y Clwstwr.

Cymhwysodd Joan yn wreiddiol fel cyfrifydd yn y sector cyhoeddus ond mae hefyd wedi gweithio i fusnesau bach teuluol, rhai cenedlaethol fel Morrison’s, a chwmnïau rhyngwladol hefyd, gan roi profiad uniongyrchol i Joan o’r heriau a wynebir gan fusnesau pan maent yn uwchraddio.

bottom of page