top of page

Wyn Jones:

Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol

Mae Wyn yn gweithio gyda busnesau bwyd a diod i adolygu, cwestiynu a diwygio eu strategaethau busnes, deall cyllid busnes yn well a gwerthfawrogi’r gwahanol fathau o gyllid sydd ar gael ar gyfer amgylchiadau gwahanol yn ogystal ag archwilio sut i wneud cais llwyddiannus am gyllid.

Mae gan Wyn 37 mlynedd o brofiad mewn Bancio Cangen, Masnachol a Chorfforaethol yn Midland Bank a HSBC. Treuliodd Wyn hefyd 6 mlynedd gyda Grŵp Cwmnïau P&A yn yr Wyddgrug, fel Rheolwr Datblygu Strategol, lle chwaraeodd ran weithredol yng ngraddfa’r cwmni i fyny o £4m i £18m.

bottom of page