top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

Unrhyw Gwestiynau?

Conference Icons-02.png

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn pęllach, cysylltwch â Jake ar jake.tregoning@bic-innovation.com.

A yw Cynhyrchiant: Trefnu er Mwy Tyfu fyny am ddim?

Ydy, mae cynhadledd Cynhyrchiant: Trefnu er Mwy Tyfu yn rhad ac am ddim, er bod angen i chi gofrestru i fynychu YMA

 

Faint o'r gloch mae Cynhyrchiant: Trefnu er Mwyn Tyfu yn dechrau ac yn gorffen?

Mae cofrestru ar gyfer Cynhyrchiant: Trefnu Er Mwyn Tyfu yn agor am 9:00am, mae’r cynhadledd yn dechrau am 9:30am ac yn gorffen am 4:30pm.

Oes angen i mi argraffu fy nhocyn?

Mae eich tocyn digidol yn cynnwys cod QR y gellir ei arddangos ar eich ffôn i'r tîm cofrestru wrth gyrraedd. Os na allwch arddangos ar eich ffôn, yna mae tocyn printiedig hefyd yn iawn.

 

A oes parcio ar y safle?

Oes, mae AMRC yn darparu digon o le parcio am ddim ar y safle. Gweler tudalen Y Lleoliad am ragor o fanylion.

A oes mynediad i'r anabl?

Mae AMRC i gyd ar dir gwastad ac felly, yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a defnyddwyr sgwteri trydan.

A fydd cinio yn cael ei ddarparu?

Cynhwysir cinio am ddim. Bydd egwyl ganol bore hefyd gyda lluniaeth.

 

Sut alla i roi gwybod i chi am fy ngofynion deietegol?

Gofynnir i chi roi manylion unrhyw ofynion dietegol pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen gofrestru ar-lein.

bottom of page