top of page
Background

Pwy Ydym Ni?

Mae tîm y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn griw hynod dalentog, gwybodus a phrofiadol. Linda, Cyfarwyddwr Prosiect, a John, Rheolwr y Rhaglen sy'n arwain y tîm. Wyn, Joan, Andrew, Kevin a Rhys yw Rheolwyr Rhanbarthol y Clwstwr, sydd rhyngddynt, yn cynnig dros 150 mlynedd o brofiad! Mae'r Rheolwyr Rhanbarthol y Clwstwr wrth law i'ch cefnogi chi a'ch busnes yn ystod eich taith o uwchraddio’n gynaliadwy.

 

Angharad a Jake sy’n gyfrifol am ochr greadigol y tîm. Nhw sy’n rheoli'r marchnata, cyfathrebu a’r digwyddiadau, gan weithio'n agos gyda Rheolwyr Rhanbarthol y Clwstwr i ddarparu digwyddiadau, gweithdai a gweminarau pwrpasol.

 

Henna yw’r Dadansoddwr Cyllid a fydd yn rhannu ei fewnwelediadau yn rheolaidd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar wefan y Clwstwr a’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Fel gweinyddwyr y prosiect, mae Anja a Sam yn gyfrifol am sicrhau bod y Clwstwr yn gweithredu yn effeithiol ac yn effeithlon.

 

Tom a Mel yw ein tîm cyllid sydd yn sicrhau bod cyllid y Clwstwr yn drefnus.  

01_Team Photo 2.jpg
SSULockedLogo-01.png
bottom of page