top of page
Background

Digwyddiadau

Digwyddiadau i Ddod

 • Cynhyrchiant: Trefnu Er Mwyn Tyfu
  Cynhyrchiant: Trefnu Er Mwyn Tyfu
  Iau, 02 Chwef
  AMRC Cymru
  02 Chwef 2023, 08:45 – 16:30 GMT
  AMRC Cymru, AMRC Cymru, Fbfordd Caer, Sir y Fflint, CH4 0DH
  Mae gwella cynhyrchiant yn bwysicach nag erioed i sector bwyd a diod sy’n wynebu storm berffaith o ran chwyddiant cynyddol mewn costau cynhyrchu a’r broblem o ostyngiad yn y galw o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.
 • Mynediad i Capasiti
  Mynediad i Capasiti
  Mer, 23 Tach
  Hensol Castle Distillery
  23 Tach 2022, 09:00 – 12:30
  Hensol Castle Distillery, Castle Cellars, Hensol, Pontyclun CF72 8JX, UK
  SUT GALLWCH CHI GYNHYRCHU EICH CYNNYRCH YN FWY EFFEITHIOL? GALLAI RHYWUN ARALL CYNHYRCHU’R CYNNYRCH I CHI YN FWY EFFEITHIOL? Ymunwch â ni yn Hensol Castle Distillery lle byddwn yn clywed gan cynrychiolwyr o AMRC Cymru a gwesteion panel fydd yn edrych ar yr opsiynau sydd ar gael.
 • Rhagolygon Economaidd ac Effaith Ymddygiad Defnyddwyr
  Rhagolygon Economaidd ac Effaith Ymddygiad Defnyddwyr
  Maw, 18 Hyd
  Gweminar Ar-lein
  18 Hyd 2022, 09:30 – 10:30
  Gweminar Ar-lein
  Adolygu a rhagweld economi Prydain Fawr a'r goblygiadau i'r diwydiant bwyd a diod Gan gynnwys set o fynegeion economaidd sy'n benodol berthnasol i fwyd a diod Effaith ar ymddygiad siopwyr a goblygiadau i fusnesau bwyd a diod
 • Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Pen-y-bont ar Ogwr
  Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Pen-y-bont ar Ogwr
  Mer, 12 Hyd
  Swyddfa Arloesi BIC
  12 Hyd 2022, 09:30 – 16:30
  Swyddfa Arloesi BIC, 1 Court Rd, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1BE, DU
  Dewch i siarad â'r tîm am ehangu eich busnes bwyd neu ddiod. Rydyn ni ar y ffordd gyda'n Meddygfeydd Graddfa. Ymunwch â ni am sgwrs gyfrinachol gyda'n harbenigwyr ehangu am eich cynlluniau twf a sut y gallwn eich helpu i'w troi'n realiti.
 • Cymorthfeydd Graddfa: Y Fenni
  Cymorthfeydd Graddfa: Y Fenni
  Mer, 05 Hyd
  Canolfan y Priordy
  05 Hyd 2022, 09:30 – 16:30
  Canolfan y Priordy, 5 Monk St, Y Fenni NP7 5ND, DU
  Dewch i siarad â'r tîm am ehangu eich busnes bwyd neu ddiod. Rydyn ni ar y ffordd gyda'n Meddygfeydd Graddfa. Ymunwch â ni am sgwrs gyfrinachol gyda'n harbenigwyr ehangu am eich cynlluniau twf a sut y gallwn eich helpu i'w troi'n realiti.
 • Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Arberth
  Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Arberth
  Maw, 04 Hyd
  Neuadd y Frenhines
  04 Hyd 2022, 09:30 – 16:30
  Neuadd y Frenhines, Stryd Fawr, Arberth SA67 7AS, DU
  Dewch i siarad â'r tîm am ehangu eich busnes bwyd neu ddiod. Rydyn ni ar y ffordd gyda'n Cymorthfeydd Graddfa. Ymunwch â ni am sgwrs gyfrinachol gyda'n harbenigwyr ehangu am eich cynlluniau twf a sut y gallwn eich helpu i'w troi'n realiti.
 • Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Conwy
  Cymorthfeydd ar Raddfa Fawr: Conwy
  Maw, 20 Medi
  Canolfan Busnes Conwy
  20 Medi 2022, 09:30 – 16:30
  Canolfan Busnes Conwy, Junction Way, Cyffordd Llandudno, Llandudno LL31 9XX, DU
  Dewch i siarad â'r tîm am ehangu eich busnes bwyd neu ddiod. Rydyn ni ar y ffordd gyda'n Meddygfeydd Graddfa. Ymunwch â ni am sgwrs gyfrinachol gyda'n harbenigwyr ehangu am eich cynlluniau twf a sut y gallwn eich helpu i'w troi'n realiti.
 • Arian i Dyfu
  Arian i Dyfu
  Iau, 24 Maw
  The Royal Mint
  24 Maw 2022, 08:00 – 16:00 GMT
  The Royal Mint, Ynysmaerdy, Pontyclun CF72 8YT, UK
  Bydd cynhadledd gyntaf y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy: Arian i Dyfu, yn edrych yn fanylach ar sut mae’r 3C - cyfalaf, capasiti, cymwyseddau - yn allweddol i dwf cynaliadwy a llwyddiant busnesau bwyd a diod Cymru.
 • Cost Sgamiau E-fasnach ....a sut i'w hosgoi!
  Cost Sgamiau E-fasnach ....a sut i'w hosgoi!
  Iau, 24 Chwef
  Gweminar Ar-lein
  24 Chwef 2022, 18:00 – 18:45
  Gweminar Ar-lein
  Disgwylir i werthiannau e-fasnach gyfrif am 21.8% o werthiannau manwerthu byd-eang erbyn 2024.
 • Paratoi ar gyfer Buddsoddiad: Sut i Baratoi Cynnig Cyllid
  Paratoi ar gyfer Buddsoddiad: Sut i Baratoi Cynnig Cyllid
  Mer, 16 Chwef
  Gweminar Ar-lein
  16 Chwef 2022, 15:00 – 16:00
  Gweminar Ar-lein
  Os ydych yn ystyried buddsoddi cyfalaf neu fenthyca ar gyfer twf yn 2022, ymunwch â gweminar y Clwstwr Graddfa Gynaliadwy hon lle bydd panel o arbenigwyr yn edrych ar sut i gael gafael ar y cyllid cywir ar gyfer eich anghenion, a sut i baratoi achos busnes ar gyfer benthyca neu ddenu. buddsoddiad.
 • Pa Mor Broffidiol Yw'ch Busnes E-fasnach?
  Pa Mor Broffidiol Yw'ch Busnes E-fasnach?
  Iau, 09 Rhag
  Gweninar
  09 Rhag 2021, 18:00 – 18:45
  Gweninar
  Os yw e-fasnach yn rhan o'ch busnes, ydych chi'n gwybod os yw'n broffidiol? Bydd ein gweminar nesaf ar 9fed Rhagfyr yn cynnwys enghraifft o sut i gyfrifo proffidioldeb eich e-fasnach.
 • Grwp Diddordeb Arbennig Gwledig
  Grwp Diddordeb Arbennig Gwledig
  Mer, 24 Tach
  Pant Du
  24 Tach 2021, 08:30 – 10:00
  Pant Du, County Rd, Penygroes, Caernarfon LL54 6HE, Wales
  Mae’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn eich gwahodd i frecwast a chyfarfod o’r Grŵp Diddordeb Arbennig Gwledig rhwng 8.30yb - 10.00yb ar Ddydd Mercher Tachwedd 24ain 2021 yng ngwinllan Pant Du (LL54 6HE)
 • Gweminar Ynni: Oes gennych chi’r pŵer i ddewis?
  Gweminar Ynni: Oes gennych chi’r pŵer i ddewis?
  Mer, 10 Tach
  Webinar
  10 Tach 2021, 13:30 – 14:30
  Webinar
  Yn dilyn codiadau sylweddol mewn costau ynni yn 2021, mae'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn eich gwahodd i ymuno â gweminar ar-lein i ddefnyddwyr ynni fynd i'r afael â rhai o'r pynciau allweddol y gallai eich busnes fod yn eu gofyn eisoes.
bottom of page