top of page
Background

Banc Gwybodaeth 

Croeso i’r Banc Gwybodaeth!

Yma fe welwch adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi gyda rhai o'r penderfyniadau a wnewch yn eich busnes bwyd neu ddiod. Peidiwch ag anghofio bod ein Rheolwyr Clwstwr bob amser wrth law os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Knowledge Bank Photos-06.png

Yn yr adran hon mae gennym amrywiaeth o ganllawiau i’ch helpu i wneud penderfyniadau ar gyfer eich busnes bwyd neu ddiod Gymreig.

Knowledge Bank Photos-08.png

Mae ein hystod o fideos mewnwelediad cyllid wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddeall eich cyfrifon yn well a gwneud penderfyniadau busnes gwell.

Knowledge Bank Photos-09.png

Defnyddiwch y tudalennau rhyngweithiol hyn i’ch helpu i wneud penderfyniadau o ran ddyled neu ecwiti eich busnes bwyd neu ddiod Gymreig.

Knowledge Bank Photos-07.png

Mae deall terminoleg cyllid yn un o gonglfeini dehongli'r data a symleiddio'ch proses gwneud penderfyniadau. Bydd ein geirfa yn eich helpu i gael gafael ar y jargon.

bottom of page