BLASCYMRU 2021

Bydd y timau Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy a Parod Am Fuddsoddiad yn y Parth Buddsoddwyr yn Blas Cymru i drafod eich cynlluniau twf a'r opsiynau cyllid sydd ar gael i gefnogi eich uwchraddio

blas-cymru-logo-520px_original.jpg

Bydd Blas Cymru 2021 yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru ddydd Mercher 27ain a dydd Iau 28ain o Hydref 2021. Archebwch docynnau ar wefan Taste Wales yma. Rhaid bod gennych docynnau i gael mynediad i'r Parth Buddsoddwyr.

 

Ydych chi'n chwilio am fuddsoddiad neu gyllid i dyfu eich busnes bwyd neu ddiod?

 

Mae apwyntiadau nawr ar gael gyda darpar fuddsoddwyr a darparwyr cyllid gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, HSBC, Bathgate Finance a Phoenix Ventures ymhlith eraill. Edrychwch ar y rhestr lawn isod ac unai bwcio eich apwyntiad ar-lein ar waelod y dudalen neu drwy e-bostio jake.tregoning@bic-innovation.com.

Newydd: Money As An Ingredient - podlediad gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

 

EP1 - Cael yr Arian Cywir gydag Alun Thomas, Banc Datblygu Cymru

 

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r Parth Buddsoddwyr yn Blas Cymru hwyrach mis yma i gwrdd ag un o'r buddsoddwyr neu'r darparwyr cyllid, mae'r podlediad hwn ar eich cyfer chi!

 

Gyda Blas Cymru bellach ddim ond pythefnos i ffwrdd, fe wnaethom anfon John Taylerson o’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy i Banc Datblygu Cymru yn Capital Quarter Caerdydd i gwrdd ag Alun Thomas, Rheolwr Rhanbarthol ac aelod o Fwrdd Cynghori’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy.

 

Roedd John yn awyddus i ddarganfod gan Alun yr hyn y mae’n edrych amdano pan fydd busnesau bwyd a diod fach a chanolig o Gymru yn mynd ato am gyllid, a beth ddylai fod yn eich cynllun busnes?

EP1 Getting The Right Money
00:00 / 22:03