top of page
Background

Dyled ac Ecwiti

Venn Diagram

Mae ein Diagram Venn Ecwiti yn amlinellu, yn gyffredinol, lle gallai gwahanol fathau o fuddsoddiad ecwiti fod yn briodol mewn cylch bywyd busnes, gyda manteision ac anfanteision o bob math.

Screenshot 2022-11-21 at 14.27.04.png

P’un a ydych am adnewyddu offer, am adeilad newydd neu angen cyfalaf gweithio, bydd y goeden penderfyniadau cyllid hon yn eich helpu i bwyso a mesur y gwahanol opsiynau sydd ar gael.

bottom of page