top of page

Iau, 24 Chwef

|

Gweminar Ar-lein

Cost Sgamiau E-fasnach ....a sut i'w hosgoi!

Disgwylir i werthiannau e-fasnach gyfrif am 21.8% o werthiannau manwerthu byd-eang erbyn 2024.

Registration is closed
See other events
Cost Sgamiau E-fasnach ....a sut i'w hosgoi!
Cost Sgamiau E-fasnach ....a sut i'w hosgoi!

Time & Location

24 Chwef 2022, 18:00 – 18:45

Gweminar Ar-lein

About the event

Disgwylir i werthiannau e-fasnach gyfrif am 21.8% o werthiannau manwerthu byd-eang erbyn 2024. Fodd bynnag, mae arolwg diweddar* wedi dangos bod “bron i draean o fusnesau ledled y wlad wedi nodi eu bod wedi dioddef toriadau diogelwch trwy ymosodiadau seiber dros y 12 mis diwethaf, o gymharu â 35 y cant yng Nghymru a’r De-orllewin” gyda cholled gyfartalog o £35,000**.

 

Beth allwch chi ei wneud i atal eich busnes bwyd neu ddiod rhag dod yn

ddioddefwr sgâm e-fasnach? Mae cymorth wrth law.

 

Bydd y panel yn edrych ar:

• Sut i adnabod sgâm e-fasnach?

• Pa gamau ataliol y dylech fod yn eu cymryd?

• Sgamiau allforio cysylltiedig ag e-fasnach – awgrymiadau ar sut i'w canfod

a'u hosgoi

• Sgamiau cyfryngau cymdeithasol

 

Mae’r panel ar gyfer y weminar hon yn cynnwys:

 

• Michael Evans, Uwch Gydymaith Allforio, Clwstwr Allforio/BIC Innovation

• Sarah Morris, Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

*Adroddiad gan y cwmni cyfrifyddu a chynghori busnes BDO LLP

** Rheswm Byd-eang - Yswirio'ch enw da

Share this event

bottom of page