Website Header - BiLing-01.png
Arian I Dyfu

CYNHADLEDD 2022

Am y Gynhadledd

Bu cynhadledd gyntaf y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy, Arian I Dyfu, yn archwilio’n fanylach sut mae’r tair elfen o ehangu – cyfalaf, capasiti a chymwyseddau – yn allweddol i dwf cynaliadwy a llwyddiant busnesau bwyd a diod Cymru.

Capital panel inc Brian
Capital panel inc Brian

press to zoom
The Royal Mint
The Royal Mint

press to zoom
1:1 Meetings
1:1 Meetings

press to zoom
Capital panel inc Brian
Capital panel inc Brian

press to zoom
1/17

Cynhaliom dros 30 o gyfarfodydd rhwng busnesau bwyd a diod a 10 darpar fuddsoddwr a darparwr cyllid a wahoddwyd i Arian i Dyfu.

 

Os colloch chi'r gynhadledd, Arian I Dyfu, gwyliwch y fideo ar y chwith a darllenwch fwy isod am yr agenda, pwy oedd y siaradwyr a'r Bathdy Brenhinol

Y AGENDA

Y SIARADWYR

MTG_Bernie Davies
NIck Stork-29.png
MTG_Brian
MTG_Andrew Macpherson
MTG_Carol Hill
211130 V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-21.png

BRIAN
MEECHAN

NICK
STORK

ANDREW
MACPHERSON

BERNIE
DAVIES

CAROL
NEUADD

GEORGE
ADDAMS

Development Bank of Wales Logo.jpg
SSULockedLogo-01_edited.png
logo-with-white-.png.webp
AIW_Primary_FullColour_CMYK-e1533720258336.png
logo.png
MTG_James W
MTG_Joan Edwards
MTG_John Taylerson
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-19.png
MTG_Maggie U
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-07.png

JAMES
WALTON

JOAN
EDWARDS

JOHN
TAYLERSON

RICHARD
ELMITT

MAGGIE
OGUNBANWO

BETH
BANNISTER

IGD-Logo-2.png
SSULockedLogo-01_edited.png
SSULockedLogo-01_edited.png
SSULockedLogo-01_edited.png
Maggies+Logo.png
BBB-logo-landscape.webp
211130 V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-22.png
MTG_Wyn Jones
MTG_ Pete Robertson
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-06.png
MTG_Tim Chater
211130 V1 NEW Master Speakers Profile Photo File 190000-17.png

MIKE
COEDWIG

WYN
JONES

PETE
ROBERTSON

SIAN
WILIAMS

TIM
CHATER

BYDD
JENNINGS

logo.png
SSULockedLogo-01_edited.png
1024_768_1581614635_AMRC_2020_Logo_RGB_Primary_Full_Colour_Cymru_01-2.png
HSBC-Logo.png
SSULockedLogo-01_edited.png
rabobank-logo.png

 APWYNTIADAU 1:1

211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-20.png
NIck Stork-29.png
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-12.png
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-27.png
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-28.png
211130 V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-17.png

ANDREW
WILLIAMS

Santander-Logo.png

NICK
STORK

Development Bank of Wales Logo.jpg

NATASHA
HOPKINS

NatWest-Logo.png

MATT
RHOSYN

bc4595180ea915c553ac6ecf67ca4b0b.png

DONAGH
KENNY

2560px-HSBC_logo_(2018).svg.png

ALUN
LEWIS

Investor Ready Logo-01_edited.png
211130 NEW V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-19.png
211130 V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-20.png
MTG_John Taylerson
211130 V1 Master Speakers Profile Photo File 190000-19.png
MTG_ Pete Robertson

DAVID
WILLIAMS

IAN
ADDAMS

JOHN
TAYLERSON

TIM
Cneifiau

PETE
ROBERTSON

Lloyds-logo.png
bathgate.PNG
SSULockedLogo-01_edited.png
Asset-Finance-UK.jpg
1024_768_1581614635_AMRC_2020_Logo_RGB_Primary_Full_Colour_Cymru_01_edited.png
2E6A0593.jpg

Y LLEOLIAD

Y Bathdy Brenhinol

 

 Roedd yn bleser gennym bartneru â’r Bathdy Brenhinol ar gyfer lleoliad ein cynhadledd gyntaf.      

 

O ganlyniad i gynnal y gynhadledd yn y Bathdy Brenhinol a gweithio gyda thîm arlwyo Compass Cymru i ddatblygu bwydlen sy'n cynnwys cynhyrchwyr lleol a Chymreig, mae'r caffi bellach wedi rhestru Terry's Patisserie, Samosaco a Ferrari's Coffee i'w restr cyflenwyr.

The Royal Mint Entrance
The Royal Mint Entrance

press to zoom
Inside The Royal Mint
Inside The Royal Mint

press to zoom
Outside of The Royal Mint
Outside of The Royal Mint

press to zoom
The Royal Mint Entrance
The Royal Mint Entrance

press to zoom
1/9

Yn ystod ein hamser yn gweithio gyda’r tîm Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy / Cynhadledd Arian i Dyfu cawsom agoriad llygad enfawr. Fel lleoliad roeddem yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy. Prin oedd ein harlwy o gynnyrch Cymreig a gynhyrchwyd yn lleol. Cawsom sgwrs agored gyda'r tîm o BIC sy'n hynod wybodus yn y maes hwn. Heb ysbrydoliaeth y Clwstwr ni fyddem yn datblygu ein cynigion mor gyflym a llyfn ag yr ydym.

 

Paul Brandwood | Rheolwr Datblygu Busnes | Y Bathdy Brenhinol