top of page
Search

SAMOSACOPam oeddech chi eisiau ymuno â’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy?

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am gymorth ac arweiniad tuag at dyfu’n gynaliadwy ac ehangu’r busnes, a beth i’w roi ar waith i gyflawni hyn.


Beth ydych chi wedi’i gael gan y clwstwr hyd yma?

Rydw i wedi cael cefnogaeth a chyngor i symud tuag at fy nodau a’m hamcanion. Rydw i hefyd wedi cael cymorth myfyriwr marchnata ar leoliad, sydd wedi bod yn gweithio gyda ni, ac wedi bod yn ymwneud â rhaglen SMART hefyd.


Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fusnesau bach a chanolig eraill yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i uwchraddio a thyfu?

Byddwn yn dweud bod y cymorth a’r arbenigedd yno i chi wneud cais amdanynt. Dim ond gofyn sydd raid.


SOKHY SANDHU

Rheolwr Gyfarwyddwr, Samosaco

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page