top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

CYNHADLEDD 2023

Am y Gynhadledd

 

Mae gwella cynhyrchiant yn bwysicach nag erioed i sector bwyd a diod sy’n wynebu storm berffaith o ran chwyddiant cynyddol mewn costau cynhyrchu a’r broblem o ostyngiad yn y galw o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

 

Thema ein cynhadledd Cynhyrchiant: Trefnu Er Mwyn Tyfu ar 2 Chwefror yn AMRC Cymru oedd rheoli costau a chyflawni mwy o ganlyniadau gyda llai o adnoddau mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol.

Cynhaliom 18 o gyfarfodydd 1:1 yn y gynhadledd rhwng busnesau bwyd a diod o Gymru a banciau, darparwyr cyllid a rheolwyr rhaglenni.

 

Os fethoch chi Cynhyrchiant: Trefnu Er Mwyn Tyfu, gwyliwch y fideo ar y chwith a darllenwch fwy isod am yr agenda, pwy oedd y siaradwyr ac am y lleoliad, AMRC Cymru.

625A3620_BIC_SSUC_Edited.jpg

Y AGENDA

625A3297_BIC_SSUC_Edited.jpg

Y SIARADWYR

Tom Abbott.png
Speakers Cymreag-06.png
Speakers Cymreag-14.png
Speakers Cymreag-01.png
Speakers Cymreag-03.png
Speakers Cymreag-05.png
1024_768_1581614635_AMRC_2020_Logo_RGB_Primary_Full_Colour_Cymru_01_edited.png
Santander-Logo.png
m-s-logo.png
SSULockedLogo-01_edited.png
radnor-square.png.webp
Speakers Cymreag-02.png
Speakers Cymreag-08.png
Speakers Cymreag-11.png
Unknown-2.png
ftc-casestudies-9_72c9be5606906c16e9d80d1324889ea0.jpeg
SSULockedLogo-01_edited.png
Speakers Cymreag-04.png
Speakers Cymreag-07.png
Speakers Cymreag-13.png
Development Bank of Wales Logo.jpg
Black-clear-Large-Logo.png
Asset-Finance-UK.jpg
Speakers Cymreag-16.png
Speakers Cymreag-10.png
Speakers Cymreag-09.png
Joe Matthews-15.png
Speakers Cymreag Nick Evans-14.png
Speakers Cymreag-19.png
SSULockedLogo-01_edited.png
SSULockedLogo-01_edited.png
Unknown-3.png
Speakers Cymreag Beatriz-22.png
Speakers Cymreag Duncan-21.png
Speakers Cymreag Mark roberts-12.png
Ready-foods-600x393.png
Unknown-4.png
wrexham-lager.png
53df7611293753.560f5458b7244.jpg
Oxbury-cluster-collage_edited.jpg
SSULockedLogo-01_edited.png
625A3743_BIC_SSUC_Edited.jpg

 APWYNTIADAU 1:1

1-1 Appointments-09.png
Speakers Cymreag-04.png
1-1 Appointments New-16.png
1-1 Appointments-12.png
1-1 Appointments-11.png
1-1 Appointments-07.png
og-global-1200.png
Development Bank of Wales Logo.jpg
Asset-Finance-UK.jpg
2560px-HSBC_logo_(2018).svg.png
NatWest-Logo.png
bathgate.PNG
Lloyds-08.png
1-1 Appointments New-15.png
1-1 Appointments-10.png
Sam Galt-20.png
Sam-18.png
Lloyds-logo.png
Investor Ready Logo-01_edited.png
bc4595180ea915c553ac6ecf67ca4b0b.png
Santander-Logo.png
og-global-1200.png
maxresdefault.jpg

Y LLEOLIAD

AMRC Cymru

 

Roeddem yn falch iawn i partneru ag AMRC Cymru ar gyfer lleoliad ein hail gynhadledd.

 

Mae AMRC Cymru yn rhan o Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Sheffield ac yn aelod o’r Catapwlt Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel (HVM), consortiwm o ganolfannau gweithgynhyrchu ac ymchwil proses blaenllaw a gefnogir gan Innovate UK.

 

Mae’r ganolfan o’r radd flaenaf, a ariannwyd yn llawn gyda £20m gan Lywodraeth Cymru a reolir gan Brifysgol Sheffield, yn canolbwyntio ar sectorau gweithgynhyrchu uwch gan gynnwys awyrofod, modurol, niwclear a bwyd ym meysydd ymchwil allweddol y dyfodol gyriad, cynaliadwyedd a gweithgynhyrchu digidol. Rhagwelir y gallai’r cyfleuster newydd gynyddu gwerth ychwanegol gros i economi Cymru gymaint â £4 biliwn dros yr 20 mlynedd nesaf.  

Waw am ddigwyddiad, mae cymaint o fusnesau yn ystyried eu twf trwy gynyddu cynhyrchiant, trwy gysyniadau technoleg newydd.  Gallai Cymru arwain y gwaith o ysgogi’r defnydd o dechnoleg newydd ar ôl y gynhadledd a sbarduno cynhyrchiant ar draws y sector cyfan, mae angen i bob busnes gymryd rhan os ydynt o ddifrif ynghylch twf newydd.  

 

Andrew Martin | Pennaeth Bwyd a Diod | AMRC Cymru      

bottom of page