top of page
Scale Up Logo White CY-01.png

Conolfan Fusnes Conwy

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Apwyntiadau ar gael rhwng: 9:30YB - 4:00YP

Conolfan Fusnes Conwy

Junction Way, Llandudno LL31 9XX

Dewch i siarad â’r tîm am gynyddu eich busnes bwyd neu ddiod.

 

Rydyn ni’n crwydro’r ffyrdd gyda’n Cymorthfeydd Uwchraddio.  Ymunwch â ni am sgwrs gyfrinachol gyda’n harbenigwyr uwchraddio am eich cynlluniau i dyfu eich busnes a sut gallwn ni eich helpu i’w gwireddu.  

 

Gallwn eich helpu gyda'r canlynol: 

• Manteisio i’r eithaf ar eich systemau cyfrifyddu a gwybodaeth reoli 

• Pryd a sut i gynyddu capasiti 

• Pryd i fuddsoddi mewn systemau Cynllunio Adnoddau Menter neu Gynllunio Gofynion Deunyddiau

• Dod o hyd i'r math cywir o gyllid ar gyfer eich busnes 

• Deall proffidioldeb llinellau cynnyrch

• Rhagolygon a modelu costau mewn byd ansicr

• Cynllunio allanfeydd/llwyddiant/caffaeliadau

• Graddio eich busnes drwy ddatblygu cynnyrch newydd

Cwrdd â'r Arbenigwyr

John Taylerson 2.jpg

JOHN TAYLERSON

Gall John helpu i gynnig atebion i’ch heriau o ran capasiti yn ogystal â rhoi cyngor i chi ar eich strategaeth tyfu busnes.  

Joan Edwards 2.jpg

JOAN
EDWARDS

Gall Joan eich helpu i ddeall eich systemau ariannol a’r wybodaeth bwysig sydd ynddynt, yn ogystal â rhoi cyngor i chi ar faterion cydymffurfio gyda TAW neu TWE. 

Wyn Jones 2.jpg

WYN
JONES

Mae Wyn yn helpu busnesau bwyd a diod i ddod o hyd i’r math cywir o gyllid ar gyfer eu busnes, yn ogystal ag adolygu a diwygio eu strategaethau busnes. 

Kevin Young 2.jpg

KEVIN
IFANC

Gall Kevin eich helpu i asesu pa mor broffidiol yw eich busnes drwy ein hymarfer model costau, a’ch helpu i benderfynu pryd yw’r amser iawn i fuddsoddi mewn Cynllunio Adnoddau Menter/ Cynllunio Gofynion Deunyddiau.

Alison Haselgrove-01_edited.jpg

ALISON
HASELGROVE

Oes angen help arnoch i adolygu a datblygu cynnyrch? Mae gan Alison dros 35 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant bwyd a diod, gan arbenigo mewn datblygu cynnyrch a brynwyr o archfarchnadoedd.

bottom of page