top of page

Chris Terry:

Peter's Food

Mae Chris yn Gyfrifydd Siartredig cymwysedig a bu ganddo sawl swydd fel Prif Swyddog Cyllid mewn busnesau amrywiol gyda £15m - £1b o drosiant cyn ymuno â Peter’s Food Service Ltd ym mis Mawrth 2019. Yn fwyaf diweddar, mae Chris wedi cael ei gyflogi gan berchnogion busnes ecwiti preifat (Next Wave Partners ac erbyn hyn, Stage Capital) ond mae ganddo hefyd brofiad o weithio mewn strwythurau preifat, cydweithredol a ccc.

bottom of page