top of page

Mel Flanagan:

Swyddog Cyllid

Fel Swyddog Cyllid y Clwstwr mae Mel yn sicrhau bod agweddau ariannol y prosiect yn cael eu monitro a'u rheoli'n ofalus, gyda chyfrifoldeb am baratoi a chyflwyno hawliadau ariannol y Clwstwr.

Mae Mel yn gyfrifydd rheoli rhannol gymwysedig ac ar hyn o bryd yn astudio tuag at CIMA. Mae hi wedi gweithio mewn amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus, preifat ac nid-er-elw. Cyn symud i Ynys Môn, bu Mel yn gweithio fel Rheolwr Cyllid i sefydliad elusennol, yn gyfrifol am bob agwedd ar gyfrifon ariannol a rheoli busnes. Mae ganddi sylw cryf am fanylion a llygad wych am symleiddio prosesau busnes.

bottom of page