top of page

Tom Lomax:

Cyfrifydd

Fel Cyfrifydd mewnol ac Ysgrifennydd Cwmni BIC, mae Tom yn ymwneud â sawl maes o’r busnes. Nid yn unig yn gyfrifol am gyllid mewnol, mae Tom hefyd yn ymwneud â darparu cleientiaid a gwasanaethau gweinyddu ariannol ar draws sawl prosiect.

Llwyddodd Tom yn ei arholiadau ACCA yn 2021 ar ôl cwblhau MSc a BA mewn Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Bangor. Yn ogystal â'r holl astudio, mae Tom wedi ennill digon o brofiad cyllid o weithio yn Natwest Bank a hefyd busnes cyfrifo bach, cyn mentro i fyd ymgynghoriaeth yn BIC.

bottom of page