top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

AGENDA

Conference Icons-05.png

Mae gwella cynhyrchiant yn bwysicach nag erioed i sector bwyd a diod sy’n wynebu storm berffaith o ran chwyddiant cynyddol mewn costau cynhyrchu a’r broblem o ostyngiad yn y galw o ganlyniad i’r argyfwng costau byw. Thema ein cynhadledd Cynhyrchiant: Trefnu er mwyn tyfu yw rheoli costau a chyflawni mwy o ganlyniadau gyda llai o adnoddau mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol.

Dyma ein hagenda llawn, fodd bynnag, mae'n bosib fod amseroedd a siaradwyr yn gallu newid.

bottom of page