top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

Y Lleoliad

maxresdefault.jpg

AM AMRC

Cyfeiriad:

AMRC Cymru, Ffordd Caer, Sir y Fflint, CH4 0DH

 

Bydd maes parcio diogel ar gael ar y safle.

 

Sylwer: Mae cyfyngiad cyflymder o 20mya ar y ffordd ddynesu at y cyfleuster ac mae terfyn cyflymder o 10mya ar waith yn y maes parcio.  

 

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ffonau symudol a ffotograffiaeth. Dim ond mewn ardaloedd dynodedig y dylid defnyddio ffonau symudol, NI ddylid tynnu lluniau o fewn ardaloedd cyfyngedig y cyfleuster hwn neu heb ganiatâd ymlaen llaw gan bersonél awdurdodedig.

Mae polisi dim ysmygu llym o fewn yr adeilad AMRC hwn a'r ardal o'i gwmpas, mae hyn yn cynnwys y defnydd o sigaréts electronig. Dim ond yn y man ysmygu dynodedig y caniateir ysmygu.  

 

Gofynnir i bob ymwelydd wisgo esgidiau synhwyrol gan fod y digwyddiad yn cael ei gynnal mewn amgylchedd gweithdy. Dim esgidiau Stileto os gwelwch yn dda. 

bottom of page