top of page
Background

Benthyciad Masnach neu Stoc

Y MANTEISION A'R ANFANTEISION: BENTHYCIAD MASNACH NEU STOC

Mae benthyciad masnach neu stoc yn gyllid a drefnir gyda banc neu fenthyciwr arbenigol, neu gellir ei drafod hyd yn oed gyda chwsmer neu gyflenwr mewn rhai achosion.

 

Mae'r benthyciadau hyn yn fwyaf priodol ar gyfer ymgyrch dymhorol fwy e.e. Nadolig, lle mae angen adeiladu stoc fawr fisoedd ymlaen llaw.

Gellir ad-dalu'r benthyciadau hyn ar ddyddiad neu ddigwyddiad y cytunwyd arno e.e. 30 diwrnod ar ôl codi anfoneb, neu yn achos stoc y Nadolig - 27 Rhagfyr!

MANTEISION

ANFANTEISION

Working Capital Icons-07.png

Gall y benthyciwr fod yn sicr o gael digon o stoc i fodloni'r galw ar gyfnodau prysur

Working Capital Icons-06.png

Yn lleihau pwysau llif arian ar adegau prysur o gynhyrchu neu bentyrru stoc e.e. cyn y Nadolig

Working Capital Icons-09.png

Daw ad-daliad yn uniongyrchol o werthu nwyddau

Working Capital Icons-10.png

Angen llai o ddisgyblaeth oherwydd dim ond at bwrpas y cytunwyd arno'n glir y gellir ei ddefnyddio

Icons-02.png

Yn aml mae angen mwy o waith papur a thystiolaeth na gorddrafft

Working Capital Icons-11.png

Talu llog am hyd lawn y benthyciad

Icons-03.png

.

bottom of page