top of page
Search

Strategaeth Cynnyrch Ar Gyfer Datblygu Cynnyrch Newydd

Updated: Jun 21, 2023

MEITHRIN CYDNERTHEDD ARIANNOL TRWY DDATBLYGU CYNNYRCH NEWYDD ER MWYN UWCHRADDIO BUSNESAU


Bydd y Pecyn Cymorth ar gyfer Strategaeth Cynnyrch Sydd gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn eich helpu i adolygu a diffinio eich Strategaeth Cynnyrch ac i nodi’r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddefnyddio Datblygu Cynnyrch er mwyn cyflawni eich amcanion o ran uwchraddio.


Bydd y pecyn cymorth yn eich helpu i ddod o hyd i ffordd strwythuredig o feddwl am eich cynnyrch ac am eich tactegau busnes. Bydd y pecyn cymorth hwn yn eich arwain drwy adolygiad o sefyllfa eich busnes, tirwedd gystadleuol y farchnad rydych chi’n gweithredu ynddi, yn ogystal â’ch annog i adnabod eich cynnig unigryw chi.


Cliciwch yma i lawrlwytho ein canllaw i fanteision diffinio strategaeth cynnyrch

NPD Brochure CY
.pdf
Download PDF • 1.10MB

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page