top of page
Search

Wedi ei brofi – Matrics Ansoff

Eisiau tyfu’ch busnes a ddim yn siŵr sut i fynd ati i’w wneud? Gallai matrics Ansoff fod yn ffordd ddefnyddiol o feddwl drwy’r broses.

Yr hyn sy’n allweddol i wneud i’r broses weithio yw sicrhau eich bod yn onest am y cynllun twf a’i gostau.


Y prawf ddylai fod, a ydyn ni’n ennill symiau a gwerth cynyddrannol. Weithiau gall mentrau fel hyn symud cwsmeriaid presennol o gwmpas, gan gostio mwy trwy wasgaru’r cwsmeriaid hynny ar draws gwahanol sianeli gwerthu ac yn waeth, eu drysu fel nad ydyn nhw hyd yn oed yn prynu cymaint ar ddiwedd y fenter.


Mae matrics Ansoff yn fodel busnes 4 blwch syml. Mae’n dechrau gyda busnes presennol ac yna’n dod o hyd i fwy o gwsmeriaid presennol yna beth arall y gallai’r bobl hynny ei brynu (NPD) i gynhyrchion a marchnadoedd newydd (arallgyfeirio).


Matrics Ansoff

Torri trwy’r farchnad

Holl bwrpas Ansoff yw ei fod yn mynd i’r afael ag amcanion allweddol y busnes, ond mae hefyd yn gwneud ichi ganolbwyntio ar ba fusnes yr ydych ynddo?


I bwy rydyn ni’n gwerthu, pa mor aml ydyn ni’n gwerthu iddyn nhw, sut allwn ni eu cael nhw i brynu’n amlach? Ai ymwybyddiaeth (hysbysebu) ydyw? Ai hyrwyddiadau yw’r ffordd o gynyddu gwerthiant? Meintiau mwy, pecynnau lluosog, neu hyd yn oed ymarferoldeb pecynnu er mwyn bod yn fwy cyfleus? Weithiau gall fformat pecyn fel caead newydd gynyddu’r defnydd (meddyliwch am gaead potel diod chwaraeon gan wneud defnydd yn y car neu yn ystod chwaraeon yn haws)


Datblygu’r farchnad

Ble byddwn ni’n dod o hyd i fwy o gwsmeriaid fel y rhai presennol? A yw’n ardal ddaearyddol syml y gallwn ymestyn iddi h.y. rydym yn gwybod bod cyfanwerthwr yn gwasanaethu ardal ddaearyddol benodol, a allwn ddod o hyd i gyfanwerthwr arall sy’n cynnig cwsmeriaid tebyg mewn ardal ddaearyddol wahanol? Dylai hynny gynnig gwerthiannau cynyddrannol. Efallai ei fod yn ymwneud yn fwy â sianeli fel manwerthwyr neu e-Fasnach. Yma mae’n rhaid i ni fod yn ofalus i beidio â chanibaleiddio ein sylfaen cwsmeriaid trwy symud cwsmeriaid presennol rhwng sianeli ond yn yr un modd gallai ychwanegu sianel e-Fasnach gael mynediad at sylfaen defnyddwyr newydd.


Datblygu cynnyrch newydd

Beth arall fyddai ein cwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid yn ei brynu gennym ni? Datblygu cynnyrch newydd. A yw’r brand neu’r cynhyrchion (e.e. maint, achlysur defnyddio blas) yn addas ar gyfer ei ehangu? Gallai hyn fod drwy gymryd grawnfwyd brecwast a’i ail-greu fel pwdin gyda dim ond blwch cardfwrdd newydd a graffig gwahanol i gyfleu’r defnydd newydd. Fe allech chi hyd yn oed roi disgrifiad hollol newydd iddo fel nad yw’r defnyddwyr yn sylweddoli mai’r un pethau ydyw? Adolygu galluoedd busnes yn fwy difrifol. Beth allwch chi ei wneud neu ei lenwi ar eich cyfarpar, beth arall y gellir ei wneud neu ei lenwi ar yr un offer neu’r un pecyn ychwanegol y gallai eich cwsmeriaid presennol ei brynu? Gallai fod yn fersiwn fegan neu lysieuol o gynnyrch sy’n bodoli eisoes. Hufen iâ wedi’i wneud gyda llaeth ceirch?


Amrywioldeb

Yn olaf, os ydym yn arallgyfeirio i gynnyrch neu farchnadoedd eraill, a yw ein brand yn gallu dod â chwsmeriaid presennol er mwy rhoi mantais i ni? Meddyliwch am frand pwerus y gallwch ymddiried ynddo a all ddarparu cynhyrchion amrywiol ar gryfder ei enw da. Diodydd chwaraeon sy’n symud i mewn i fariau egni. Neu rywbeth mwy amrywiol, brand sy’n gysylltiedig â thechnoleg efallai’n dod yn fwyd swyddogaethol? Os ydych chi’n gyfarwydd â Porters 5 Forces yna gallai’r ymarfer hwn gynnwys meddwl am ble mae’ch cwsmeriaid yn dod yn gystadleuwyr wrth iddyn nhw geisio arallgyfeirio hefyd. Siopau coffi Costa sy’n cynhyrchu llaeth parod i’w yfed ar sail trwydded. Efallai y gallwch chi drwyddedu brand i mewn neu allan i fynd i’r afael â chyfle newydd.


221104 Issue 1 Ansoff Matrix CY
.pdf
Download PDF • 802KB

1 view0 comments

Comments


bottom of page