top of page
Search

Newydd: Money As An Ingredient - podlediad gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

EP1 - Cael yr Arian Cywir gydag Alun Thomas, Banc Datblygu Cymru


Os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r Parth Buddsoddwyr yn Blas Cymru hwyrach mis yma i gwrdd ag un o'r buddsoddwyr neu'r darparwyr cyllid, mae'r podlediad hwn ar eich cyfer chi!

Gyda Blas Cymru bellach ddim ond pythefnos i ffwrdd, fe wnaethom anfon John Taylerson o’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy i Banc Datblygu Cymru yn Capital Quarter Caerdydd i gwrdd ag Alun Thomas, Rheolwr Rhanbarthol ac aelod o Fwrdd Cynghori’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy.


Roedd John yn awyddus i ddarganfod gan Alun yr hyn y mae’n edrych amdano pan fydd busnesau bwyd a diod fach a chanolig o Gymru yn mynd ato am gyllid, a beth ddylai fod yn eich cynllun busnes?


Gwrandewch ar ein podlediad NEWYDD yma.

Os ydych chi am gwrdd ag Alun neu unrhyw un o'r buddsoddwyr a'r darparwyr cyllid eraill a fydd yn y Parth Buddsoddwyr yn Taste Wales ar 27 a 28 Hydref ewch i https://www.sustainablescaleupcluster.wales/book-online i weld y rhestr lawn ac i fwcio eich apwyntiad ar-lein, neu trwy e-bostio Jake.tregoning@bic-innovation.com

6 views0 comments

Comments


bottom of page