top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

DYDD IAU 2 CHWEFROR 2023 | 8:45yb-4:30yp

Mae gwella cynhyrchiant yn bwysicach nag erioed i sector bwyd a diod sy’n wynebu storm berffaith o ran chwyddiant cynyddol mewn costau cynhyrchu a’r broblem o ostyngiad yn y galw o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

 

Thema ein cynhadledd Cynhyrchiant: Trefnu er mwyn tyfu yw rheoli costau a chyflawni mwy o ganlyniadau gyda llai o adnoddau mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol.

 

Ymunwch â ni i archwilio a dod o hyd i atebion i’r problemau o ran cynhyrchiant, gan gynnwys sut mae datgloi ac ariannu’r gwelliannau cynhyrchiant hynny sydd eu hangen ar gyfer cynaliadwyedd ariannol tymor hir. 

Conference Icons-05.png

YR AGENDA

Conference Icons-01.png

Y SIARADWYR

Conference Icons-06.png

Y LLEOLIAD

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin YMA. Os oes gennych unrhyw gwestiynau heb eu hateb, cysylltwch â Jake ar jake.tregoning@bic-innovation.com.

bottom of page